สินค้าหมด

850 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'4610' and ( pcharacter='31' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,1858,6702,3680,23088,4730,4612,3338,7661,4577,4057,19264,3550,2864,1254,2924,1225,3278,2596 Array ( [0] => 1858 [1] => 6702 [2] => 3680 [3] => 23088 [4] => 4730 [5] => 4612 [6] => 3338 [7] => 7661 [8] => 4577 [9] => 4057 [10] => 19264 [11] => 3550 [12] => 2864 [13] => 1254 [14] => 2924 [15] => 1225 [16] => 3278 [17] => 2596 )