สินค้าหมด

850 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'4610' and ( pcharacter='31' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,24195,3278,1901,4452,4934,4462,11125,9744,2773,24945,6710,6703,6719,9746,22985,1277,998,12994 Array ( [0] => 24195 [1] => 3278 [2] => 1901 [3] => 4452 [4] => 4934 [5] => 4462 [6] => 11125 [7] => 9744 [8] => 2773 [9] => 24945 [10] => 6710 [11] => 6703 [12] => 6719 [13] => 9746 [14] => 22985 [15] => 1277 [16] => 998 [17] => 12994 )