สินค้าหมด

850 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'4610' and ( pcharacter='31' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,4439,24243,1229,4576,20674,24653,598,24235,21767,4450,10261,1257,3547,24600,1901,6718,2785,24206 Array ( [0] => 4439 [1] => 24243 [2] => 1229 [3] => 4576 [4] => 20674 [5] => 24653 [6] => 598 [7] => 24235 [8] => 21767 [9] => 4450 [10] => 10261 [11] => 1257 [12] => 3547 [13] => 24600 [14] => 1901 [15] => 6718 [16] => 2785 [17] => 24206 )