สินค้าหมด

850 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'4610' and ( pcharacter='31' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,1265,7651,6719,10256,1663,4608,7660,1281,6702,10267,4430,12995,1665,1970,2775,2768,1249,6706 Array ( [0] => 1265 [1] => 7651 [2] => 6719 [3] => 10256 [4] => 1663 [5] => 4608 [6] => 7660 [7] => 1281 [8] => 6702 [9] => 10267 [10] => 4430 [11] => 12995 [12] => 1665 [13] => 1970 [14] => 2775 [15] => 2768 [16] => 1249 [17] => 6706 )