สินค้าหมด

850 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'4610' and ( pcharacter='31' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,1242,3551,23900,22507,12995,3550,1238,18225,10267,3549,1277,23899,9741,4609,4577,1225,22985,7956 Array ( [0] => 1242 [1] => 3551 [2] => 23900 [3] => 22507 [4] => 12995 [5] => 3550 [6] => 1238 [7] => 18225 [8] => 10267 [9] => 3549 [10] => 1277 [11] => 23899 [12] => 9741 [13] => 4609 [14] => 4577 [15] => 1225 [16] => 22985 [17] => 7956 )