สินค้าหมด

850 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'4610' and ( pcharacter='31' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,10265,3458,4730,1280,4612,13985,22505,1901,10261,2766,3333,22974,1268,21174,1283,6716,19944,14031 Array ( [0] => 10265 [1] => 3458 [2] => 4730 [3] => 1280 [4] => 4612 [5] => 13985 [6] => 22505 [7] => 1901 [8] => 10261 [9] => 2766 [10] => 3333 [11] => 22974 [12] => 1268 [13] => 21174 [14] => 1283 [15] => 6716 [16] => 19944 [17] => 14031 )