สินค้าหมด

850 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'4610' and ( pcharacter='31' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,16608,10353,3820,3272,21811,10261,4600,1284,1253,7662,4725,3971,1277,6716,1254,6710,12994,3548 Array ( [0] => 16608 [1] => 10353 [2] => 3820 [3] => 3272 [4] => 21811 [5] => 10261 [6] => 4600 [7] => 1284 [8] => 1253 [9] => 7662 [10] => 4725 [11] => 3971 [12] => 1277 [13] => 6716 [14] => 1254 [15] => 6710 [16] => 12994 [17] => 3548 )