สินค้าหมด

850 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'4610' and ( pcharacter='31' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,13985,2517,2784,22986,22505,24216,1245,2776,6716,1263,2775,594,1662,11125,4462,24210,1658,9747 Array ( [0] => 13985 [1] => 2517 [2] => 2784 [3] => 22986 [4] => 22505 [5] => 24216 [6] => 1245 [7] => 2776 [8] => 6716 [9] => 1263 [10] => 2775 [11] => 594 [12] => 1662 [13] => 11125 [14] => 4462 [15] => 24210 [16] => 1658 [17] => 9747 )