สินค้าหมด

680 BAHT
850 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'4609' and ( pcharacter='31' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,1232,25003,6697,24074,2770,1255,1265,1264,3300,3281,4433,24598,1266,7644,12995,1257,1230,7659 Array ( [0] => 1232 [1] => 25003 [2] => 6697 [3] => 24074 [4] => 2770 [5] => 1255 [6] => 1265 [7] => 1264 [8] => 3300 [9] => 3281 [10] => 4433 [11] => 24598 [12] => 1266 [13] => 7644 [14] => 12995 [15] => 1257 [16] => 1230 [17] => 7659 )