สินค้าหมด

680 BAHT
850 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'4609' and ( pcharacter='31' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,24212,10261,21178,1284,6710,1281,24297,24978,1230,1261,4594,2922,7651,9745,1269,4595,24209,24741 Array ( [0] => 24212 [1] => 10261 [2] => 21178 [3] => 1284 [4] => 6710 [5] => 1281 [6] => 24297 [7] => 24978 [8] => 1230 [9] => 1261 [10] => 4594 [11] => 2922 [12] => 7651 [13] => 9745 [14] => 1269 [15] => 4595 [16] => 24209 [17] => 24741 )