สินค้าหมด

680 BAHT
850 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'4609' and ( pcharacter='31' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,2863,2786,1249,24193,23863,1226,24212,4934,7644,17590,2865,1263,24209,24598,22973,4769,24244,1276 Array ( [0] => 2863 [1] => 2786 [2] => 1249 [3] => 24193 [4] => 23863 [5] => 1226 [6] => 24212 [7] => 4934 [8] => 7644 [9] => 17590 [10] => 2865 [11] => 1263 [12] => 24209 [13] => 24598 [14] => 22973 [15] => 4769 [16] => 24244 [17] => 1276 )