สินค้าหมด

680 BAHT
850 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'4609' and ( pcharacter='31' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,1273,20225,4727,6712,6166,7659,1228,2770,1270,595,22371,1818,4608,1665,1662,10257,6707,1231 Array ( [0] => 1273 [1] => 20225 [2] => 4727 [3] => 6712 [4] => 6166 [5] => 7659 [6] => 1228 [7] => 2770 [8] => 1270 [9] => 595 [10] => 22371 [11] => 1818 [12] => 4608 [13] => 1665 [14] => 1662 [15] => 10257 [16] => 6707 [17] => 1231 )