สินค้าหมด

680 BAHT
850 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'4609' and ( pcharacter='31' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,2773,3333,23081,1973,21178,23018,4589,2762,1857,3551,7956,4056,4590,2768,6698,1231,1684,9748 Array ( [0] => 2773 [1] => 3333 [2] => 23081 [3] => 1973 [4] => 21178 [5] => 23018 [6] => 4589 [7] => 2762 [8] => 1857 [9] => 3551 [10] => 7956 [11] => 4056 [12] => 4590 [13] => 2768 [14] => 6698 [15] => 1231 [16] => 1684 [17] => 9748 )