สินค้าหมด

680 BAHT
850 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'4609' and ( pcharacter='31' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,1267,1278,1242,3300,6706,1231,1249,1228,1259,4931,2922,1279,10268,4731,600,6702,4436,4605 Array ( [0] => 1267 [1] => 1278 [2] => 1242 [3] => 3300 [4] => 6706 [5] => 1231 [6] => 1249 [7] => 1228 [8] => 1259 [9] => 4931 [10] => 2922 [11] => 1279 [12] => 10268 [13] => 4731 [14] => 600 [15] => 6702 [16] => 4436 [17] => 4605 )