สินค้าหมด

680 BAHT
850 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'4609' and ( pcharacter='31' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,1265,1284,2772,1898,7660,1250,2597,2769,4610,1241,3545,21767,20674,4452,1228,4613,6715,11128 Array ( [0] => 1265 [1] => 1284 [2] => 2772 [3] => 1898 [4] => 7660 [5] => 1250 [6] => 2597 [7] => 2769 [8] => 4610 [9] => 1241 [10] => 3545 [11] => 21767 [12] => 20674 [13] => 4452 [14] => 1228 [15] => 4613 [16] => 6715 [17] => 11128 )