สินค้าหมด

680 BAHT
850 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'4609' and ( pcharacter='31' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,23899,3547,1227,2769,4605,21192,4725,1901,1254,9746,1267,4607,1262,1226,3820,3485,4452,23896 Array ( [0] => 23899 [1] => 3547 [2] => 1227 [3] => 2769 [4] => 4605 [5] => 21192 [6] => 4725 [7] => 1901 [8] => 1254 [9] => 9746 [10] => 1267 [11] => 4607 [12] => 1262 [13] => 1226 [14] => 3820 [15] => 3485 [16] => 4452 [17] => 23896 )