สินค้าหมด

680 BAHT
850 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'4609' and ( pcharacter='31' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,1281,1250,24208,3338,5448,24215,24742,3550,22974,4055,4448,9744,4590,24977,24210,24201,3300,22973 Array ( [0] => 1281 [1] => 1250 [2] => 24208 [3] => 3338 [4] => 5448 [5] => 24215 [6] => 24742 [7] => 3550 [8] => 22974 [9] => 4055 [10] => 4448 [11] => 9744 [12] => 4590 [13] => 24977 [14] => 24210 [15] => 24201 [16] => 3300 [17] => 22973 )