สินค้าหมด

680 BAHT
850 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'4609' and ( pcharacter='31' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,21192,11128,12992,4577,24243,6702,23079,1228,2815,1280,12993,23897,3458,1660,1241,4589,2922,7752 Array ( [0] => 21192 [1] => 11128 [2] => 12992 [3] => 4577 [4] => 24243 [5] => 6702 [6] => 23079 [7] => 1228 [8] => 2815 [9] => 1280 [10] => 12993 [11] => 23897 [12] => 3458 [13] => 1660 [14] => 1241 [15] => 4589 [16] => 2922 [17] => 7752 )