สินค้าหมด

680 BAHT
850 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'4608' and ( pcharacter='31' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,4435,3300,10257,2771,1245,2592,1227,2513,22424,1250,4453,25001,24978,1901,4725,23088,13985,24655 Array ( [0] => 4435 [1] => 3300 [2] => 10257 [3] => 2771 [4] => 1245 [5] => 2592 [6] => 1227 [7] => 2513 [8] => 22424 [9] => 1250 [10] => 4453 [11] => 25001 [12] => 24978 [13] => 1901 [14] => 4725 [15] => 23088 [16] => 13985 [17] => 24655 )