สินค้าหมด

680 BAHT
850 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'4608' and ( pcharacter='31' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,1231,3338,23906,23904,24074,4727,23619,21811,4725,1238,1245,1287,3680,5448,1897,4430,11128,10263 Array ( [0] => 1231 [1] => 3338 [2] => 23906 [3] => 23904 [4] => 24074 [5] => 4727 [6] => 23619 [7] => 21811 [8] => 4725 [9] => 1238 [10] => 1245 [11] => 1287 [12] => 3680 [13] => 5448 [14] => 1897 [15] => 4430 [16] => 11128 [17] => 10263 )