สินค้าหมด

680 BAHT
850 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'4607' and ( pcharacter='31' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,4600,2772,3457,1889,6704,1972,22372,24962,2776,1285,5448,1281,1901,1277,3550,4439,7794,4614 Array ( [0] => 4600 [1] => 2772 [2] => 3457 [3] => 1889 [4] => 6704 [5] => 1972 [6] => 22372 [7] => 24962 [8] => 2776 [9] => 1285 [10] => 5448 [11] => 1281 [12] => 1901 [13] => 1277 [14] => 3550 [15] => 4439 [16] => 7794 [17] => 4614 )