สินค้าหมด

680 BAHT
850 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'4607' and ( pcharacter='31' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,1234,3680,23864,6696,3485,1252,23383,21193,21174,1273,1249,4609,9746,6714,24244,25001,3002,23089 Array ( [0] => 1234 [1] => 3680 [2] => 23864 [3] => 6696 [4] => 3485 [5] => 1252 [6] => 23383 [7] => 21193 [8] => 21174 [9] => 1273 [10] => 1249 [11] => 4609 [12] => 9746 [13] => 6714 [14] => 24244 [15] => 25001 [16] => 3002 [17] => 23089 )