สินค้าหมด

680 BAHT
850 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'4607' and ( pcharacter='31' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,1269,3548,1282,1237,6710,4608,22985,24604,3333,4436,24598,1281,25001,1254,6703,3281,3669,22972 Array ( [0] => 1269 [1] => 3548 [2] => 1282 [3] => 1237 [4] => 6710 [5] => 4608 [6] => 22985 [7] => 24604 [8] => 3333 [9] => 4436 [10] => 24598 [11] => 1281 [12] => 25001 [13] => 1254 [14] => 6703 [15] => 3281 [16] => 3669 [17] => 22972 )