สินค้าหมด

680 BAHT
850 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'4607' and ( pcharacter='31' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,4934,9747,1227,3458,3278,6698,1272,4059,5448,1230,23079,6714,23089,1266,3002,24604,7956,20225 Array ( [0] => 4934 [1] => 9747 [2] => 1227 [3] => 3458 [4] => 3278 [5] => 6698 [6] => 1272 [7] => 4059 [8] => 5448 [9] => 1230 [10] => 23079 [11] => 6714 [12] => 23089 [13] => 1266 [14] => 3002 [15] => 24604 [16] => 7956 [17] => 20225 )