สินค้าหมด

680 BAHT
850 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'4607' and ( pcharacter='31' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,2592,1233,7698,2594,20225,1860,4453,1250,23018,1277,4591,7651,4730,997,2775,2864,2515,24601 Array ( [0] => 2592 [1] => 1233 [2] => 7698 [3] => 2594 [4] => 20225 [5] => 1860 [6] => 4453 [7] => 1250 [8] => 23018 [9] => 1277 [10] => 4591 [11] => 7651 [12] => 4730 [13] => 997 [14] => 2775 [15] => 2864 [16] => 2515 [17] => 24601 )