สินค้าหมด

680 BAHT
850 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'4607' and ( pcharacter='31' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,1901,1973,19944,1282,23383,1265,19264,7659,18225,22505,1856,4590,1249,21193,23090,1245,6707,2516 Array ( [0] => 1901 [1] => 1973 [2] => 19944 [3] => 1282 [4] => 23383 [5] => 1265 [6] => 19264 [7] => 7659 [8] => 18225 [9] => 22505 [10] => 1856 [11] => 4590 [12] => 1249 [13] => 21193 [14] => 23090 [15] => 1245 [16] => 6707 [17] => 2516 )