สินค้าหมด

680 BAHT
850 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'4607' and ( pcharacter='31' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,2923,4441,1229,6707,24741,3485,1257,2595,24945,1279,4611,4436,24978,7644,1265,1901,4589,2514 Array ( [0] => 2923 [1] => 4441 [2] => 1229 [3] => 6707 [4] => 24741 [5] => 3485 [6] => 1257 [7] => 2595 [8] => 24945 [9] => 1279 [10] => 4611 [11] => 4436 [12] => 24978 [13] => 7644 [14] => 1265 [15] => 1901 [16] => 4589 [17] => 2514 )