สินค้าหมด

680 BAHT
850 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'4607' and ( pcharacter='31' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,22972,600,1661,2863,1241,1970,10267,4729,4057,1282,1267,9744,2597,9743,9745,3324,22986,1901 Array ( [0] => 22972 [1] => 600 [2] => 1661 [3] => 2863 [4] => 1241 [5] => 1970 [6] => 10267 [7] => 4729 [8] => 4057 [9] => 1282 [10] => 1267 [11] => 9744 [12] => 2597 [13] => 9743 [14] => 9745 [15] => 3324 [16] => 22986 [17] => 1901 )