สินค้าหมด

680 BAHT
850 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'4607' and ( pcharacter='31' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,4453,5448,24602,2595,7752,6166,4770,22985,2923,1265,2760,1284,10263,1254,4324,1973,3300,1286 Array ( [0] => 4453 [1] => 5448 [2] => 24602 [3] => 2595 [4] => 7752 [5] => 6166 [6] => 4770 [7] => 22985 [8] => 2923 [9] => 1265 [10] => 2760 [11] => 1284 [12] => 10263 [13] => 1254 [14] => 4324 [15] => 1973 [16] => 3300 [17] => 1286 )