สินค้าหมด

680 BAHT
850 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'4607' and ( pcharacter='31' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,4594,9750,2515,2768,4577,7752,2773,1283,10262,1264,3551,1660,2923,1253,4059,4576,6698,599 Array ( [0] => 4594 [1] => 9750 [2] => 2515 [3] => 2768 [4] => 4577 [5] => 7752 [6] => 2773 [7] => 1283 [8] => 10262 [9] => 1264 [10] => 3551 [11] => 1660 [12] => 2923 [13] => 1253 [14] => 4059 [15] => 4576 [16] => 6698 [17] => 599 )