สินค้าหมด

680 BAHT
850 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'4607' and ( pcharacter='31' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,4612,3460,1287,3680,3324,4609,9741,1241,2775,23079,6704,22985,9748,23899,21192,1225,3278,23913 Array ( [0] => 4612 [1] => 3460 [2] => 1287 [3] => 3680 [4] => 3324 [5] => 4609 [6] => 9741 [7] => 1241 [8] => 2775 [9] => 23079 [10] => 6704 [11] => 22985 [12] => 9748 [13] => 23899 [14] => 21192 [15] => 1225 [16] => 3278 [17] => 23913 )