สินค้าหมด

680 BAHT
850 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'4607' and ( pcharacter='31' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,594,1235,2766,22986,1243,4596,9744,1247,1283,22972,4057,9741,4934,3457,2768,4435,1240,22371 Array ( [0] => 594 [1] => 1235 [2] => 2766 [3] => 22986 [4] => 1243 [5] => 4596 [6] => 9744 [7] => 1247 [8] => 1283 [9] => 22972 [10] => 4057 [11] => 9741 [12] => 4934 [13] => 3457 [14] => 2768 [15] => 4435 [16] => 1240 [17] => 22371 )