สินค้าหมด

680 BAHT
850 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'4607' and ( pcharacter='31' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,1226,1235,1260,9746,4594,6712,4730,1263,12995,1279,1258,5448,4592,7698,2596,4577,1896,1857 Array ( [0] => 1226 [1] => 1235 [2] => 1260 [3] => 9746 [4] => 4594 [5] => 6712 [6] => 4730 [7] => 1263 [8] => 12995 [9] => 1279 [10] => 1258 [11] => 5448 [12] => 4592 [13] => 7698 [14] => 2596 [15] => 4577 [16] => 1896 [17] => 1857 )