สินค้าหมด

680 BAHT
850 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'4607' and ( pcharacter='31' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,1901,23898,24216,1238,600,10263,4590,1860,2593,23081,22372,7660,24212,6696,1229,2769,1898,6708 Array ( [0] => 1901 [1] => 23898 [2] => 24216 [3] => 1238 [4] => 600 [5] => 10263 [6] => 4590 [7] => 1860 [8] => 2593 [9] => 23081 [10] => 22372 [11] => 7660 [12] => 24212 [13] => 6696 [14] => 1229 [15] => 2769 [16] => 1898 [17] => 6708 )