สินค้าหมด

650 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'4606' and ( pcharacter='31' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,6716,3460,2766,3680,1248,23909,1265,23908,23081,23910,1259,1267,17590,4324,1664,3669,23911,4726 Array ( [0] => 6716 [1] => 3460 [2] => 2766 [3] => 3680 [4] => 1248 [5] => 23909 [6] => 1265 [7] => 23908 [8] => 23081 [9] => 23910 [10] => 1259 [11] => 1267 [12] => 17590 [13] => 4324 [14] => 1664 [15] => 3669 [16] => 23911 [17] => 4726 )