สินค้าเหลือน้อย

650 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'4605' and ( pcharacter='31' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,23619,4594,1226,2784,1260,23912,1664,6702,3338,6696,24207,1661,1660,21192,1250,1281,4056,1659 Array ( [0] => 23619 [1] => 4594 [2] => 1226 [3] => 2784 [4] => 1260 [5] => 23912 [6] => 1664 [7] => 6702 [8] => 3338 [9] => 6696 [10] => 24207 [11] => 1661 [12] => 1660 [13] => 21192 [14] => 1250 [15] => 1281 [16] => 4056 [17] => 1659 )