มีสินค้า

2,450 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'4602' and ( pcharacter='31' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,2760,24600,3355,1252,3300,4451,2517,24212,10267,7956,2593,1269,6707,1256,4931,24209,1275,23900 Array ( [0] => 2760 [1] => 24600 [2] => 3355 [3] => 1252 [4] => 3300 [5] => 4451 [6] => 2517 [7] => 24212 [8] => 10267 [9] => 7956 [10] => 2593 [11] => 1269 [12] => 6707 [13] => 1256 [14] => 4931 [15] => 24209 [16] => 1275 [17] => 23900 )