มีสินค้า

2,450 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'4602' and ( pcharacter='31' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,1266,7662,3355,1260,21174,4594,1238,23909,1250,10353,1232,10261,1660,2785,6704,24201,1269,18225 Array ( [0] => 1266 [1] => 7662 [2] => 3355 [3] => 1260 [4] => 21174 [5] => 4594 [6] => 1238 [7] => 23909 [8] => 1250 [9] => 10353 [10] => 1232 [11] => 10261 [12] => 1660 [13] => 2785 [14] => 6704 [15] => 24201 [16] => 1269 [17] => 18225 )