มีสินค้า

2,450 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'4602' and ( pcharacter='31' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,12993,22721,24196,1270,23619,1250,4609,3550,3272,4605,23905,22372,1260,24211,24203,1226,21192,3543 Array ( [0] => 12993 [1] => 22721 [2] => 24196 [3] => 1270 [4] => 23619 [5] => 1250 [6] => 4609 [7] => 3550 [8] => 3272 [9] => 4605 [10] => 23905 [11] => 22372 [12] => 1260 [13] => 24211 [14] => 24203 [15] => 1226 [16] => 21192 [17] => 3543 )