มีสินค้า

2,450 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'4602' and ( pcharacter='31' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,1228,23913,6719,2922,24209,2770,1860,4594,2762,17590,24213,2597,3669,1889,5087,1264,1898,1244 Array ( [0] => 1228 [1] => 23913 [2] => 6719 [3] => 2922 [4] => 24209 [5] => 2770 [6] => 1860 [7] => 4594 [8] => 2762 [9] => 17590 [10] => 24213 [11] => 2597 [12] => 3669 [13] => 1889 [14] => 5087 [15] => 1264 [16] => 1898 [17] => 1244 )