มีสินค้า

2,450 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'4602' and ( pcharacter='31' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,6704,595,7659,1684,1254,1271,1857,6708,1230,1264,1898,2086,1243,2776,3971,1856,4595,4600 Array ( [0] => 6704 [1] => 595 [2] => 7659 [3] => 1684 [4] => 1254 [5] => 1271 [6] => 1857 [7] => 6708 [8] => 1230 [9] => 1264 [10] => 1898 [11] => 2086 [12] => 1243 [13] => 2776 [14] => 3971 [15] => 1856 [16] => 4595 [17] => 4600 )