มีสินค้า

2,450 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'4602' and ( pcharacter='31' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,9741,1287,2785,2774,3544,22973,9745,6696,23894,1226,7752,6704,1228,23090,3459,1245,6710,2784 Array ( [0] => 9741 [1] => 1287 [2] => 2785 [3] => 2774 [4] => 3544 [5] => 22973 [6] => 9745 [7] => 6696 [8] => 23894 [9] => 1226 [10] => 7752 [11] => 6704 [12] => 1228 [13] => 23090 [14] => 3459 [15] => 1245 [16] => 6710 [17] => 2784 )