มีสินค้า

2,450 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'4602' and ( pcharacter='31' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,1860,22371,1665,2766,9746,21174,9745,23088,24201,23864,3338,1246,9747,25171,1281,4726,10268,12993 Array ( [0] => 1860 [1] => 22371 [2] => 1665 [3] => 2766 [4] => 9746 [5] => 21174 [6] => 9745 [7] => 23088 [8] => 24201 [9] => 23864 [10] => 3338 [11] => 1246 [12] => 9747 [13] => 25171 [14] => 1281 [15] => 4726 [16] => 10268 [17] => 12993 )