สินค้าเหลือน้อย

499 BAHT
850 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'4600' and ( pcharacter='31' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,7644,24597,4436,2903,4727,1269,6697,4606,1285,2515,10263,3333,23018,1248,24208,6718,13985,5087 Array ( [0] => 7644 [1] => 24597 [2] => 4436 [3] => 2903 [4] => 4727 [5] => 1269 [6] => 6697 [7] => 4606 [8] => 1285 [9] => 2515 [10] => 10263 [11] => 3333 [12] => 23018 [13] => 1248 [14] => 24208 [15] => 6718 [16] => 13985 [17] => 5087 )