มีสินค้า

699 BAHT
1450 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'4597' and ( pcharacter='31' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,4448,1224,1268,20674,1247,11125,2773,22974,4590,21192,3459,7661,9745,4602,2517,4731,1265,1225 Array ( [0] => 4448 [1] => 1224 [2] => 1268 [3] => 20674 [4] => 1247 [5] => 11125 [6] => 2773 [7] => 22974 [8] => 4590 [9] => 21192 [10] => 3459 [11] => 7661 [12] => 9745 [13] => 4602 [14] => 2517 [15] => 4731 [16] => 1265 [17] => 1225 )