สินค้าเหลือน้อย

699 BAHT
1450 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'4597' and ( pcharacter='31' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,3545,1228,6710,3300,2593,22507,1972,1807,2784,4594,1237,3820,2771,1239,1234,4324,4611,2516 Array ( [0] => 3545 [1] => 1228 [2] => 6710 [3] => 3300 [4] => 2593 [5] => 22507 [6] => 1972 [7] => 1807 [8] => 2784 [9] => 4594 [10] => 1237 [11] => 3820 [12] => 2771 [13] => 1239 [14] => 1234 [15] => 4324 [16] => 4611 [17] => 2516 )