มีสินค้า

699 BAHT
1450 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'4597' and ( pcharacter='31' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,2768,10268,10262,4462,4055,1241,22371,24201,24216,4607,4590,9750,4436,7794,1224,3820,1281,1234 Array ( [0] => 2768 [1] => 10268 [2] => 10262 [3] => 4462 [4] => 4055 [5] => 1241 [6] => 22371 [7] => 24201 [8] => 24216 [9] => 4607 [10] => 4590 [11] => 9750 [12] => 4436 [13] => 7794 [14] => 1224 [15] => 3820 [16] => 1281 [17] => 1234 )