สินค้าเหลือน้อย

699 BAHT
1450 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'4597' and ( pcharacter='31' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,7651,23863,4610,21192,6699,1254,3459,24601,4600,3460,4605,24235,22505,24978,1263,4462,2086,6714 Array ( [0] => 7651 [1] => 23863 [2] => 4610 [3] => 21192 [4] => 6699 [5] => 1254 [6] => 3459 [7] => 24601 [8] => 4600 [9] => 3460 [10] => 4605 [11] => 24235 [12] => 22505 [13] => 24978 [14] => 1263 [15] => 4462 [16] => 2086 [17] => 6714 )