สินค้าเหลือน้อย

699 BAHT
1450 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'4597' and ( pcharacter='31' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,6718,4590,3545,1256,4605,1236,21767,2760,22505,3338,3333,10554,4612,14031,1268,10263,21174,3355 Array ( [0] => 6718 [1] => 4590 [2] => 3545 [3] => 1256 [4] => 4605 [5] => 1236 [6] => 21767 [7] => 2760 [8] => 22505 [9] => 3338 [10] => 3333 [11] => 10554 [12] => 4612 [13] => 14031 [14] => 1268 [15] => 10263 [16] => 21174 [17] => 3355 )