สินค้าหมด

70 BAHT

7 Cards/Pack

/
q select pid from dex_product where pid<>'4539' and ( pcharacter='170' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,3968,3556,3553,3832,3554,8248,3630,3969,9140 Array ( [0] => 3968 [1] => 3556 [2] => 3553 [3] => 3832 [4] => 3554 [5] => 8248 [6] => 3630 [7] => 3969 [8] => 9140 )