สินค้าหมด

250 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'4523' and ( pcharacter='168' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,9801,17119,17572,17747,15380,21934,8340,3898,7498,9525,12303,17708,12304,6671,7874,15550,8219,12305 Array ( [0] => 9801 [1] => 17119 [2] => 17572 [3] => 17747 [4] => 15380 [5] => 21934 [6] => 8340 [7] => 3898 [8] => 7498 [9] => 9525 [10] => 12303 [11] => 17708 [12] => 12304 [13] => 6671 [14] => 7874 [15] => 15550 [16] => 8219 [17] => 12305 )