สินค้าหมด

250 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'4523' and ( pcharacter='168' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,4879,21287,11474,5216,4517,17154,5576,10845,24078,8339,15218,10189,8214,11471,20802,6080,5300,10085 Array ( [0] => 4879 [1] => 21287 [2] => 11474 [3] => 5216 [4] => 4517 [5] => 17154 [6] => 5576 [7] => 10845 [8] => 24078 [9] => 8339 [10] => 15218 [11] => 10189 [12] => 8214 [13] => 11471 [14] => 20802 [15] => 6080 [16] => 5300 [17] => 10085 )