สินค้าหมด

250 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'4519' and ( pcharacter='168' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,12316,7035,10400,16853,21059,21044,15379,4884,10405,4535,21046,15538,10411,21084,8530,23192,16824,8196 Array ( [0] => 12316 [1] => 7035 [2] => 10400 [3] => 16853 [4] => 21059 [5] => 21044 [6] => 15379 [7] => 4884 [8] => 10405 [9] => 4535 [10] => 21046 [11] => 15538 [12] => 10411 [13] => 21084 [14] => 8530 [15] => 23192 [16] => 16824 [17] => 8196 )