สินค้าหมด

250 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'4519' and ( pcharacter='168' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,7562,17754,16826,11135,10660,11192,8442,21453,16839,16843,17753,16086,4879,17573,21049,7941,4932,21851 Array ( [0] => 7562 [1] => 17754 [2] => 16826 [3] => 11135 [4] => 10660 [5] => 11192 [6] => 8442 [7] => 21453 [8] => 16839 [9] => 16843 [10] => 17753 [11] => 16086 [12] => 4879 [13] => 17573 [14] => 21049 [15] => 7941 [16] => 4932 [17] => 21851 )