สินค้าหมด

199 BAHT
250 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'4518' and ( pcharacter='168' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11973,10930,7880,22506,15609,22759,15237,15203,21451,4508,16837,24409,7033,21050,5396,12337,10798,10948 Array ( [0] => 11973 [1] => 10930 [2] => 7880 [3] => 22506 [4] => 15609 [5] => 22759 [6] => 15237 [7] => 15203 [8] => 21451 [9] => 4508 [10] => 16837 [11] => 24409 [12] => 7033 [13] => 21050 [14] => 5396 [15] => 12337 [16] => 10798 [17] => 10948 )