สินค้าหมด

199 BAHT
250 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'4518' and ( pcharacter='168' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,15610,12342,11157,20776,23229,8118,4532,17581,20080,7008,10949,7944,10168,22779,7887,15216,9842,5104 Array ( [0] => 15610 [1] => 12342 [2] => 11157 [3] => 20776 [4] => 23229 [5] => 8118 [6] => 4532 [7] => 17581 [8] => 20080 [9] => 7008 [10] => 10949 [11] => 7944 [12] => 10168 [13] => 22779 [14] => 7887 [15] => 15216 [16] => 9842 [17] => 5104 )