สินค้าเหลือน้อย

2,400 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'4483' and ( pcharacter='161' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,4194,24016,4712,5078,2958,3943 Array ( [0] => 4194 [1] => 24016 [2] => 4712 [3] => 5078 [4] => 2958 [5] => 3943 )