สินค้าหมด

450 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'4448' and ( pcharacter='31' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,4056,1230,1273,24605,1897,1245,10257,24197,23912,22424,2595,1277,2772,1661,24206,4607,4576,4608 Array ( [0] => 4056 [1] => 1230 [2] => 1273 [3] => 24605 [4] => 1897 [5] => 1245 [6] => 10257 [7] => 24197 [8] => 23912 [9] => 22424 [10] => 2595 [11] => 1277 [12] => 2772 [13] => 1661 [14] => 24206 [15] => 4607 [16] => 4576 [17] => 4608 )