สินค้าหมด

450 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'4448' and ( pcharacter='31' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,7644,2773,1897,4730,17590,23908,4595,1237,1857,4597,1227,4609,1234,2775,1273,4592,18225,3550 Array ( [0] => 7644 [1] => 2773 [2] => 1897 [3] => 4730 [4] => 17590 [5] => 23908 [6] => 4595 [7] => 1237 [8] => 1857 [9] => 4597 [10] => 1227 [11] => 4609 [12] => 1234 [13] => 2775 [14] => 1273 [15] => 4592 [16] => 18225 [17] => 3550 )