สินค้าเหลือน้อย

5,200 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'4423' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,22291,9972,5047,24459,22141,1347,1324,22067,6474,13036,6575,23843,6626,20285,9970,9292,1747,24283 Array ( [0] => 22291 [1] => 9972 [2] => 5047 [3] => 24459 [4] => 22141 [5] => 1347 [6] => 1324 [7] => 22067 [8] => 6474 [9] => 13036 [10] => 6575 [11] => 23843 [12] => 6626 [13] => 20285 [14] => 9970 [15] => 9292 [16] => 1747 [17] => 24283 )