สินค้าเหลือน้อย

1,750 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'4389' and ( pcharacter='179' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,12807,4388,19652,12800,4381,12888,12801,4383,4386,3215,4387,6829,4380,4382,6237,6226,4385 Array ( [0] => 12807 [1] => 4388 [2] => 19652 [3] => 12800 [4] => 4381 [5] => 12888 [6] => 12801 [7] => 4383 [8] => 4386 [9] => 3215 [10] => 4387 [11] => 6829 [12] => 4380 [13] => 4382 [14] => 6237 [15] => 6226 [16] => 4385 )