สินค้าหมด

1,400 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'4389' and ( pcharacter='179' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,4383,6829,4387,12801,4386,4380,6226,6237,12807,19652,4388,4381,4385,4382,12888,12800,3215 Array ( [0] => 4383 [1] => 6829 [2] => 4387 [3] => 12801 [4] => 4386 [5] => 4380 [6] => 6226 [7] => 6237 [8] => 12807 [9] => 19652 [10] => 4388 [11] => 4381 [12] => 4385 [13] => 4382 [14] => 12888 [15] => 12800 [16] => 3215 )