สินค้าหมด

1,350 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'4388' and ( pcharacter='179' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,19652,4387,4385,6226,6237,4382,4386,12801,4383,12888,4389,4380,6829,12807,3215,4381,12800 Array ( [0] => 19652 [1] => 4387 [2] => 4385 [3] => 6226 [4] => 6237 [5] => 4382 [6] => 4386 [7] => 12801 [8] => 4383 [9] => 12888 [10] => 4389 [11] => 4380 [12] => 6829 [13] => 12807 [14] => 3215 [15] => 4381 [16] => 12800 )