สินค้าเหลือน้อย

1,700 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'4388' and ( pcharacter='179' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,4386,4381,12800,4383,6237,4385,4382,6829,4389,12807,6226,12888,3215,19652,12801,4387,4380 Array ( [0] => 4386 [1] => 4381 [2] => 12800 [3] => 4383 [4] => 6237 [5] => 4385 [6] => 4382 [7] => 6829 [8] => 4389 [9] => 12807 [10] => 6226 [11] => 12888 [12] => 3215 [13] => 19652 [14] => 12801 [15] => 4387 [16] => 4380 )