สินค้าหมด

1,200 BAHT
1900 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'4387' and ( pcharacter='179' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,12800,4381,4380,4388,12807,3215,6226,4389,4385,19652,6237,6829,4383,4382,12801,12888,4386 Array ( [0] => 12800 [1] => 4381 [2] => 4380 [3] => 4388 [4] => 12807 [5] => 3215 [6] => 6226 [7] => 4389 [8] => 4385 [9] => 19652 [10] => 6237 [11] => 6829 [12] => 4383 [13] => 4382 [14] => 12801 [15] => 12888 [16] => 4386 )