สินค้าเหลือน้อย

1,520 BAHT
1900 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'4387' and ( pcharacter='179' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,6829,4380,6226,3215,4382,4388,4383,4389,12807,6237,12800,4381,4386,4385,12801,12888,19652 Array ( [0] => 6829 [1] => 4380 [2] => 6226 [3] => 3215 [4] => 4382 [5] => 4388 [6] => 4383 [7] => 4389 [8] => 12807 [9] => 6237 [10] => 12800 [11] => 4381 [12] => 4386 [13] => 4385 [14] => 12801 [15] => 12888 [16] => 19652 )