มีสินค้า

240 BAHT
400 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'4297' and ( pcharacter='148' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11570,11572,6889,6541,6843,8418,21836,5523,3084,10737,8567,4284,6540,5200,11571,8162,1189,4089 Array ( [0] => 11570 [1] => 11572 [2] => 6889 [3] => 6541 [4] => 6843 [5] => 8418 [6] => 21836 [7] => 5523 [8] => 3084 [9] => 10737 [10] => 8567 [11] => 4284 [12] => 6540 [13] => 5200 [14] => 11571 [15] => 8162 [16] => 1189 [17] => 4089 )