สินค้าหมด

350 BAHT
400 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'4246' and ( pcharacter='131' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8628,11900,3929,1099,7915,13641,10320,4338,13644,23488,14163,3869,6100,10728,21443,3951,24343,19481 Array ( [0] => 8628 [1] => 11900 [2] => 3929 [3] => 1099 [4] => 7915 [5] => 13641 [6] => 10320 [7] => 4338 [8] => 13644 [9] => 23488 [10] => 14163 [11] => 3869 [12] => 6100 [13] => 10728 [14] => 21443 [15] => 3951 [16] => 24343 [17] => 19481 )