สินค้าหมด

350 BAHT
400 BAHT

scale 1/144

/
q select pid from dex_product where pid<>'4245' and ( pcharacter='131' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,7913,1090,3927,7918,4246,21443,3951,9224,3869,13636,7476,3933,6101,8629,3591,8628,9227,7914 Array ( [0] => 7913 [1] => 1090 [2] => 3927 [3] => 7918 [4] => 4246 [5] => 21443 [6] => 3951 [7] => 9224 [8] => 3869 [9] => 13636 [10] => 7476 [11] => 3933 [12] => 6101 [13] => 8629 [14] => 3591 [15] => 8628 [16] => 9227 [17] => 7914 )