สินค้าหมด

350 BAHT
400 BAHT

scale 1/144

/
q select pid from dex_product where pid<>'4244' and ( pcharacter='131' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,1097,10319,13644,7915,1096,1091,6101,3932,8630,4676,8628,9224,10320,1099,14163,3930,3431,3591 Array ( [0] => 1097 [1] => 10319 [2] => 13644 [3] => 7915 [4] => 1096 [5] => 1091 [6] => 6101 [7] => 3932 [8] => 8630 [9] => 4676 [10] => 8628 [11] => 9224 [12] => 10320 [13] => 1099 [14] => 14163 [15] => 3930 [16] => 3431 [17] => 3591 )