พรีออเดอร์

.

450 BAHT
550 BAHT
พรีออเดอร์

Features "SERVAMP" anime ending theme.

q select pid from dex_product where pid<>'4223' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11259,6687,23940,2377,24099,2885,3827,21065,22832,7331,24575,5788,3145,14555,10995,4314,23120,2860 Array ( [0] => 11259 [1] => 6687 [2] => 23940 [3] => 2377 [4] => 24099 [5] => 2885 [6] => 3827 [7] => 21065 [8] => 22832 [9] => 7331 [10] => 24575 [11] => 5788 [12] => 3145 [13] => 14555 [14] => 10995 [15] => 4314 [16] => 23120 [17] => 2860 )