พรีออเดอร์

.

450 BAHT
500 BAHT
พรีออเดอร์

Features radio theme song. Cover features original illustration.

q select pid from dex_product where pid<>'4221' and ( pcharacter='101' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,13594,13593,3252,22423,12867,8268,1400,4757,3153,2967,1381,1388,5019,12761,9797,18977,11612,4358 Array ( [0] => 13594 [1] => 13593 [2] => 3252 [3] => 22423 [4] => 12867 [5] => 8268 [6] => 1400 [7] => 4757 [8] => 3153 [9] => 2967 [10] => 1381 [11] => 1388 [12] => 5019 [13] => 12761 [14] => 9797 [15] => 18977 [16] => 11612 [17] => 4358 )