พรีออเดอร์

.

450 BAHT
550 BAHT
พรีออเดอร์

Features 3 songs. Cover features original illustration.

q select pid from dex_product where pid<>'4220' and ( pcharacter='101' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,9318,18875,3352,20186,5232,1377,4359,11619,6254,1383,17294,18977,8370,17293,5098,3326,17295,11432 Array ( [0] => 9318 [1] => 18875 [2] => 3352 [3] => 20186 [4] => 5232 [5] => 1377 [6] => 4359 [7] => 11619 [8] => 6254 [9] => 1383 [10] => 17294 [11] => 18977 [12] => 8370 [13] => 17293 [14] => 5098 [15] => 3326 [16] => 17295 [17] => 11432 )