พรีออเดอร์

.

450 BAHT
550 BAHT
พรีออเดอร์

Features 3 songs. Cover features original illustration.

q select pid from dex_product where pid<>'4220' and ( pcharacter='101' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,22422,7770,4058,1383,11370,9796,1317,4212,1400,14968,6129,19105,3251,3326,20185,1319,6323,18981 Array ( [0] => 22422 [1] => 7770 [2] => 4058 [3] => 1383 [4] => 11370 [5] => 9796 [6] => 1317 [7] => 4212 [8] => 1400 [9] => 14968 [10] => 6129 [11] => 19105 [12] => 3251 [13] => 3326 [14] => 20185 [15] => 1319 [16] => 6323 [17] => 18981 )