พรีออเดอร์

.

450 BAHT
550 BAHT
พรีออเดอร์

Features 3 songs. Cover features original illustration.

q select pid from dex_product where pid<>'4219' and ( pcharacter='101' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,9772,6449,1383,6129,6250,4035,4221,4853,4211,10153,2833,6617,8359,8370,20185,17292,20187,2508 Array ( [0] => 9772 [1] => 6449 [2] => 1383 [3] => 6129 [4] => 6250 [5] => 4035 [6] => 4221 [7] => 4853 [8] => 4211 [9] => 10153 [10] => 2833 [11] => 6617 [12] => 8359 [13] => 8370 [14] => 20185 [15] => 17292 [16] => 20187 [17] => 2508 )