พรีออเดอร์

.

450 BAHT
550 BAHT
พรีออเดอร์

Features 3 songs. Cover features original illustration.

q select pid from dex_product where pid<>'4219' and ( pcharacter='101' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,5414,12862,17293,3251,6322,3327,5233,4036,3011,12861,5411,1319,12762,3261,1350,4189,6802,3151 Array ( [0] => 5414 [1] => 12862 [2] => 17293 [3] => 3251 [4] => 6322 [5] => 3327 [6] => 5233 [7] => 4036 [8] => 3011 [9] => 12861 [10] => 5411 [11] => 1319 [12] => 12762 [13] => 3261 [14] => 1350 [15] => 4189 [16] => 6802 [17] => 3151 )