พรีออเดอร์

450 BAHT
550 BAHT
พรีออเดอร์

Features 3 songs. Cover features original illustration.

q select pid from dex_product where pid<>'4205' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,6139,24323,23412,23938,18239,9215,11767,1320,21347,6412,8276,24295,6545,2383,23751,9925,1339,19990 Array ( [0] => 6139 [1] => 24323 [2] => 23412 [3] => 23938 [4] => 18239 [5] => 9215 [6] => 11767 [7] => 1320 [8] => 21347 [9] => 6412 [10] => 8276 [11] => 24295 [12] => 6545 [13] => 2383 [14] => 23751 [15] => 9925 [16] => 1339 [17] => 19990 )