พรีออเดอร์

450 BAHT
550 BAHT
พรีออเดอร์

Features 3 songs. Cover features original illustration.

q select pid from dex_product where pid<>'4205' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,22419,2387,19085,22597,24296,16084,10884,18463,20263,2695,6797,21336,7777,9929,11770,23176,5250,6454 Array ( [0] => 22419 [1] => 2387 [2] => 19085 [3] => 22597 [4] => 24296 [5] => 16084 [6] => 10884 [7] => 18463 [8] => 20263 [9] => 2695 [10] => 6797 [11] => 21336 [12] => 7777 [13] => 9929 [14] => 11770 [15] => 23176 [16] => 5250 [17] => 6454 )