สินค้าเหลือน้อย

4,300 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'4188' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,5286,13036,4965,22914,21714,18463,5663,23294,11987,5711,21339,5178,8505,22046,3423,20990,5806,22196 Array ( [0] => 5286 [1] => 13036 [2] => 4965 [3] => 22914 [4] => 21714 [5] => 18463 [6] => 5663 [7] => 23294 [8] => 11987 [9] => 5711 [10] => 21339 [11] => 5178 [12] => 8505 [13] => 22046 [14] => 3423 [15] => 20990 [16] => 5806 [17] => 22196 )