สินค้าเหลือน้อย

4,400 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'4164' and ( pcharacter='28' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,19575,19569,19573,7769,20350,22011,387,19563,19574,20347,19565,18490,389,20348,383,22006,22012,18491 Array ( [0] => 19575 [1] => 19569 [2] => 19573 [3] => 7769 [4] => 20350 [5] => 22011 [6] => 387 [7] => 19563 [8] => 19574 [9] => 20347 [10] => 19565 [11] => 18490 [12] => 389 [13] => 20348 [14] => 383 [15] => 22006 [16] => 22012 [17] => 18491 )